บัญชี PayPal Limited Access ถูกจำกัดการใช้งาน(โดนแบน) แบบไร้สาเหตุ

Limited Access คือ การถูกจำกัดการใช้งาน ทำให้บัญชี PayPal ของคุณไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ จนกว่าจะกู้แอคเคาท์ของคุณ กลับมาใช้งานปกติได้ หรือ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาถึง 180 วัน  ขึ้นอยู่กับการอุทธรณ์บัญชีของคุณ เมื่อแอคเคาท์บัญชีเพพาวโดนการถูกจำกัดการใช้งาน คุณไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ เช่น 1.ไม่สามารถโอนเงิน หรือ ชำระค่าบริการสินค้าผ่านเพพาวได้  2. ไม่สามารถถอนเงินจากเพพาวเข้าสู่บัญชีธนาคารได้ เป็นต้น Read More…

Copyright #คำคม 2017
Shale theme by Siteturner