รวมคำคมวันแม่ รูปภาพคำคมวันแม่โดนๆ

วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีๆ เพื่อให้ทุกคนระลึกถึงพระคุณแม่ ที่ได้สั่งสอนเรามา อุ้มทองเี่รามา 9 เดือน เลี้ยงดูให้เราเติบใหญ่ได้จนถึงทุกวันนี้ ดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่คือ ดอกมะลิ สีขาว เปรียบเหมือนกับความรักที่บริสุทธิ์ที่แม่นั้นมีต่อลูก รักลูกมากกว่าสิ่งใด ดอกมะลินั้นยังส่งกลิ่นหอมคละคลุ้งไปทั่ว กลิ่นหอมของดอกมะลิก็เปรียบเสมือน ความรักของแม่ที่รักลูกของตน ทำทุกอย่างเพื่อลูกจนใครๆก็สามารถสัมผัสและรับรู้ได้ วันแม่เป็นวันที่ลูกทุกคนมักจะบอกรักแม่ ให้แม่ได้ชื่นใจ และเป็นวันที่ลูกทุกคนจะกลับบ้านเปรียบเหมือนวันครอบครัววันหนึ่ง
Read More…

Copyright #คำคม 2017
Shale theme by Siteturner