10 คำคม ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ

  1. คำคมความรัก รักแท้พิสูจน์ได้ [รักแท้]
  2. คำคมอวยพรแต่งงานสำหรับเพื่อนฝูง
  3. คำคมแอบรักสำหรับหนุ่มสาวที่กำลังมีรักแรกพบ
  4. รวม 108 คำคมโดนๆ กับ คำคมความรัก
  5. คําคมคิดบวก มุมมองดีๆ ความรักและการใช้ชีวิต
  6. คำคมธรรมมะ ธรรมทาน ธรรมในใจ
  7. คําคมจิตวิทยา คิดถูก ชีวิตก็เปลี่ยน
  8. คำคมธรรมะสอนใจ พระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ)
  9. คําคมคิดบวก มุมมองดีๆ ความรักและการใช้ชีวิต
  10. คำคมเพื่อน ของคนรักเพื่อน

คำคมชีวิต เพราะความคิดเดินตามเสียงของหัวใจ

เสียงหัวใจที่กำลังเรียกร้องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ใจเราต้องการ ถึงแม้การเรียกร้องนั้นจะถูกหรือผิด เราก็มักจะยอมทำตามสิ่งที่หัวใจเรียกร้องอยู่เสมอ… การก้าวเดินไปตามเสียงของหัวใจ มันอาจจะทำร้ายคนรอบๆข้างโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ การทำในสิ่งที่ผิดทั้งๆที่มีคนรอบข้างคอยเตือนอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เราจึิงไม่ยอมรับฟังเหตุผลของใคร ยอมที่จะเดินตามฝันและเหยียบย่ำคนรอบข้างต่อไป ลองหันมาเปลี่ยนความคิดของตัวเองซะใหม่ เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำลงไปนั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและเป็นผลดีกับเราเลย