ชีวิตคนเราอาจมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป คงไม่มีใครที่จะ […]