บางคนอาจจะดูว่าคนเป็นชู้ชาวบ้าน หรือเป็นเมียน้อยชาวบ้าน […]