10 คำคม ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ

  1. คำคมความรัก รักแท้พิสูจน์ได้ [รักแท้]
  2. คำคมอวยพรแต่งงานสำหรับเพื่อนฝูง
  3. คำคมแอบรักสำหรับหนุ่มสาวที่กำลังมีรักแรกพบ
  4. รวม 108 คำคมโดนๆ กับ คำคมความรัก
  5. คําคมคิดบวก มุมมองดีๆ ความรักและการใช้ชีวิต
  6. คำคมธรรมมะ ธรรมทาน ธรรมในใจ
  7. คําคมจิตวิทยา คิดถูก ชีวิตก็เปลี่ยน
  8. คำคมธรรมะสอนใจ พระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ)
  9. คําคมคิดบวก มุมมองดีๆ ความรักและการใช้ชีวิต
  10. คำคมเพื่อน ของคนรักเพื่อน

รวมคำคมวันแม่ รูปภาพคำคมวันแม่โดนๆ

วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีๆ เพื่อให้ทุกคนระลึกถึงพระคุณแม่ ที่ได้สั่งสอนเรามา อุ้มทองเี่รามา 9 เดือน เลี้ยงดูให้เราเติบใหญ่ได้จนถึงทุกวันนี้ ดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่คือ ดอกมะลิ สีขาว เปรียบเหมือนกับความรักที่บริสุทธิ์ที่แม่นั้นมีต่อลูก รักลูกมากกว่าสิ่งใด ดอกมะลินั้นยังส่งกลิ่นหอมคละคลุ้งไปทั่ว กลิ่นหอมของดอกมะลิก็เปรียบเสมือน ความรักของแม่ที่รักลูกของตน ทำทุกอย่างเพื่อลูกจนใครๆก็สามารถสัมผัสและรับรู้ได้ วันแม่เป็นวันที่ลูกทุกคนมักจะบอกรักแม่ ให้แม่ได้ชื่นใจ และเป็นวันที่ลูกทุกคนจะกลับบ้านเปรียบเหมือนวันครอบครัววันหนึ่ง